SEKWENCJONOWANIE DNA - SERWIS

Sekwencjonowanie DNA plazmidowego lub produktu PCR
 

 

 

 

 

 

 


Serwis podstawowy - sekwencjonowanie standardowe ( jednostronne ze startera forward lub reverse)

Usługa obejmuje przygotowanie reakcji sekwencyjnej z użyciem starterów dostarczonych przez klienta lub starterów standardowych dostępnych w Pracowni Sekwencjonowania. Wyniki przedstawione są w formie dokumentu .abi lub .ab1.

Gwarantowana długość odczytu to 700 - 800 nukleotydów.

27,00 PLN netto/ próbkę
sekwencjonowanie DNA- produkty PCR
Przykładowa sekwencja otrzymana w Pracowni Sekwencjonowania Genomix

 
Serwis sekwencjonowania Long - sekwencjonowanie długich fragmentów

Usługa obejmuje przygotowanie reakcji sekwencyjnej z użyciem starterów dostarczonych przez klienta lub starterów standardowych dostępnych w Pracowni Sekwencjonowania.
Wyniki przedstawione są w formie dokumentu .abi lub .ab1.

Gwarantowana długość odczytu powyżej 1000 nukleotydów.

32,00 PLN netto/ próbkę 

 
powrót
 
 
sekwencjonowanie DNA- dlugie sekwencje
Przykładowa sekwencja otrzymana w Pracowni Sekwencjonowania Genomix
 
Sekwencjonowanie matryc bogatych w pary GC i tworzących struktury typu "szpilki do włosów"
 

Wyższa cena wiąże się z zastosowaniem niestandardowych protokołów lub odczynników dedykowanych do tego typu matryc. Usługa umożliwia odczyt sekwencji ale jej nie gwarantuje. Procedura przesyłki identyczna jak w przypadku sekwencjonowania standarowego.

Cena: 50,00 PLN

 
 
Serwis rozszerzony- składanie sekwencji forward i reverse


Usługa polega sekwencjonowaniu matrycy ze startera forward i reverse dostarczonych przez klienta, a następniena złożeniu otrzymanych wyników sekwencjonowania w jeden kontig
oraz porównaniu z sekwencją wzorcową. Wynik będzie wydawany w postaci pliku tekstowego.

Cena: 50,00 PLN netto

 

 

Sekwencjonowanie DNA na płytkach 96 dołkowych

 

Cena za płytkę: 1500,00 PLN netto

powrót

 

Oczyszczenie gotowej reakcji sekwencjonowania

 

Usługa obejmuje oczyszczenie reakcji sekwencyjnej przygotowanej przez klienta na kitach DYEnamic ET terminator cycle sequencing kit i ABI PrismTM BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing kit oraz bezpośredni odczyt na sekwenatorze.

Cena: 8,00 PLN netto

 

Odczyt przygotowanej i oczyszczonej samodzielnie reakcji

 

 

Cena: 6,00 PLN netto

Oczyszczeni produktu PCR

 

 

Cena : 3,00 PLN netto

 

Analiza polimorfizmu ("Gene Mapper")

Cena: 12,00 PLN netto

Oferujemy następujące zestawy barwników:

- filtr "F" 5-FAM, JOE, NED
- filtr "G5" 6-FAM, VIC, NED, PET, LIZ
Zakres oznaczania długości fragmentów 75-1000pz.

Usługa obejmuje dodanie do nadesłanych produktów PCR - standardu wewnętrznego, formamidu a następnie odczyt na sekwenatorze i analizę przy użyciu GeneMapper'a.

powrót


Istnieje możliwość modyfikacji wyżej wymienionych usług w zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz możliwość rabatów w zależności od ilości sekwencjonowanych próbek.

Istnieje także możliwość realizacji własnych projektów. Usługa może objąć odpowiednie dobranie starterów do reakcji PCR, ustawienie reakcji PCR wraz z odpowiednim przygotowaniem matrycy do reakcji sekwencjonowania reakcje PCR oraz możliwość złożenia sekwencji w jeden kontig.

powrót